Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia

Complácenos darvos a benvida ó Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia, o Colexio traballa para os seus colexiados, pero tamén son os seus colexiados polo que vos invitamos a participar activamente nas actividades que nel se desenrolen.

Nuestras webs y facebook constituyen la nueva plataforma de comunicación en red del colegio, que nace como instrumentos de comunicación y prestación de servicios para colegiad@s y la ciudadanía en general.

Un dos obxectivos do Colexio é a de impulsar a presencia do Hixienista na sociedade, sendo un profesional de referencia dentro da saúde bucodental. Desde o Colexio seguiremos traballando na dignificación e dereitos do noso colectivo. así como na boa practica profesional e a formación continuada dos colexiad@s garantindo o bo facer ós nosos pacientes.

Todas as persoas que traballamos en e por o Colexio, aproveitamos esta ocasión para quedar a vosa enteira disposición.

//hidegal.arsdevs.es/wp-content/uploads/2020/01/foto2-libro-blanco.jpg

Traballando por a dignificación do noso colectivo!

Servicios Col.


Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia. ofrece os séus colexiados un catálogo de servicios destinados a mellorar a súa formación, Seguro de Responsabilidade Civil, Asesoría Xurídica, Placas Identificativas, Cursos, Congresos, Bolsa de Emprego, Zona Privada Web con contidos exclusivos, Convenios...

Pero sobre todo a facilitar o acceso ó mercado de traballo e a favorecer o desenrolo da práctica profesional.

Xanela única

A través da Xanela Única do Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia accédese a información necesaria...

Ver máis

Cursos e Formación

Información centralizada e actual sobre cursos, xornadas, congresos e outros eventos formativos organizados por o Colexio. A importancia da...

Ver máis

Novas e Actualidade

A través de esta sección manterémosvos sempre informados. As últimas novas, publicacións en medios de comunicación, a nosa axenda de...

Ver máis

Bolsa de Traballo

Ofrecemos a posibilidade de que Empresas e Entidades difundan a súas ofertas de traballo para os Hixienistas a través do Colexio...

Ver máis

Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia

A Colexiación

Coa obligatoriedade da colexiación á profesión desde setembro de 2.008, os cidadáns asegúranse de que o profesional Hixienista que os atenda esté verdadeiramente facultado para facelo e que o faga en base as normas correspondentes.

Seguro de RC

Por o feito de colexiarse, disponse dun seguro de Responsabilidade Civil que cubre todas as súas actividades laboráis. En caso de non dispor de licencia de colexiado, o profesional non disporá dun seguro válido no caso de ter que facer frente a unha indemnización ou compensación similar.

Ventaxas

Seguro de Responsabilidade Civil, Asesoría Xurídica, Placas Identificativas, Cursos, Congresos, Bolsa de Traballo, Zona Privada Web con contidos exclusivos, Convenios... son algunhas das ventaxas e servicios que prestamos ós nosos colexiados.

0
+

Cursos de Formación

0
+

Colexiados

0
+

Actividades de Promoción

Actualidade


Directorio de Colexiados e Clínicas Dentais.

O Rexistro de Colexiados contén os datos públicos dos Hixienistas inscritos no Coxegio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia, datos que son actualizados a diario dacordo a información que proporciona cada colexiado.