Buzón de Suxerencias

 

A través deste formulario os Colexiados poden enviar suxerencias de todo tipo a dirección do Colexio, o formulario é anónimo a non ser que se requira resposta para o cal si habrá que indicar a lo menos a dirección de correo electrónico.

BUZÓN DE SUXERENCIAS

 

NOTA: En cumprimento do previsto no RGPD (regulamento UE 2016/679), informámoslle que os datos que facilite mediante este formulario ó Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia (CPHDG), serán usados únicamente coa finalidade, de enviarlle documentación ou informarlle de outras accións que poidan interesarlle. Estos datos só serán cedidos a terccieras persoas, se así se acorda por ambas partes (persoa que emite a suxerencia e CPHDG).

Vostede ten dereito de obter confirmación sobre si no CPHDG estamos tratando os séus datos personais e por tanto ten dereito a acceder a eles, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. O responsable do tratamento de estos datos e o CPHDG, e na páxina de contacto inclúense os datos postais, teléfono e correo electrónico.

Go to Top
gl_ES