Catálogo Servicios

O Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia. ofrece os séus Colexiados un catálogo de servicios destinados a mellorar a súa formación, a facilitar o acceso o mercado de traballo e a favorecer o desenrolo da práctica profesional. Os Colexiados teñen un trato diferencial a hora de acceder ós productos e servicios diversos.

Entre a variedade de servicios que ofrece o Colexio Hixienistas de Galicia destacamos os seguintes:

Seguro de Responsabilidade Civil:

Todos os Hixienistas Dentais Colexiados dispoñen dun Seguro de Responsabilidade Civil Profesional Obrigatorio e gratuito. (Como sabes para exercer a profesión de hixienista dental é obrigatorio ter este seguro).

Seguro Colectivo de Decesos:

Todos os Hixienistas Dentais Colexiados dispoñen dun Seguro Colectivo de Decesos, gratuito coa Colexiación.

Asesoría Xurídica:

Todos os Colexiados e os séus parentes teñen dereito a asesoramento xurídico cos avogados do Colexio, este asesoramento será realizado directamente o colexiado directamente cos avogados a través de email, teléfono ou de forma presencial na sede do Colexio.

Placas Identificativas:

Para dar visibilidade a nósa profesión e axudar a loita do Colexio contra o intrusismo, entregamos ós nosos colexiados unha placa identificativa. Nela aparece o nome, a profesión e o número de colexiado. Esta placa debe poñerse nun lugar visible do uniforme de traballo tal e como obriga o Decreto 12/2009, de 8 de marzo, por o que se regula a autorización de centros, servicios e establecementos sanitarios, que establece no séu artigo 3º “Obrigas dos centros, servicios e establecementos sanitarios”, apartado g) que todos eles están obrigados a… “Exhibir nun lugar visible da indumentaria, a identificación correcta do personal do centro, servicios ou establecemento sanitario que deberá incluir o nome e categoría profesional do mesmo.”

Cursos, Congresos, Reunións:

O Coxegio organiza cursos, xornadas,... de interese para profesionais en activo e para o futuro titulado. Todos os cursos son impartidos por profesionais do noso sector, o precio é sempre reducido para os Colexiados e en algunhas ocasións gratuito. O Colexio sempre solicita a acreditación para os cursos, que concede ó “Sistema Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia”.

Bolsa de Traballo:

Dispomos de unha BOLSA DE TRABALLO a través da cal podrás ver e inscribirte nas ofertas de traballo a través de www.hidegal.com

Acceso a Colexiados Zona Privada en Páxina Web:

Donde podrá acceder a información de utilidade: consultar Convenios Colectivos, convenios firmados con outras entidades, cursos, novas relacionadas co noso sector, ofertas e demandas de traballo, circulares, lexislación vixente,…

Convenios de Colaboración:

O Colexio ten firmados diferentes Convenios de Colaboración con varias entidades públicas como a Consellería de Educación, o Colexio de Odontólogos de A Coruña, o Colegio de Odontólogos de Pontevedra, e tamén con entidades privadas relacionadas co nóso colectivo como AMA, Xpert, SEMO, Universidade Europea de Madrid, SEPA, GSK…

Por outro lado, tratamos de manter informado ó colexiado, mediante email, correo postal, a través da Web, Facebook, Instagram… de todos os eventos, novidades, cursos, actos, actividades… todo o que teña relación coa nosa profesión.

Para obter máis información ou resolver calquer dúbida, podes poñerte en contacto con nós nos teléfonos 981 534 117 / 698 190 635 ou en info@hidegal.com / www.hidegal.com

Horario de luns a xoves: 10:00 hs a 14:00 hs e 16:00 hs a 20:00 hs e venres: 10:00 hs a 14:00 hs
Horario de verán de xuño a setembro: 10:00 hs a 14:00 hs


DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

file pdf Catálogo de Servicios en Pdf

Go to Top
gl_ES