Directorio de Colexiados

 

En aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos personais, informase que a utilización para fíns comerciales, publicidade ou prospección comercial dos datos de contacto require do consentimiento expreso dos colexiados, salvo nos supostos recollidos na lei.

 

Go to Top
gl_ES