Margo Legal

 

En 1986 Os Colexios Profesionais son corporacións de dereito público, con personalidade xurídica e plena capacidade para o cumplimento dos séus propósitos. Están recoñecidos no Artigo 36 da Constitución.

Normativa Colexial

O Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia (HIDEGAL) ríxese por os Estatutos do Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia.

Ademáis dos seus estatutos, o colexio debe ter dentro do seu marco legal de actuación a seguinte lexislación:

Según a normativa anterior os Hixienistas Dentais teñen a obriga de estar colexiados para o exercicio da sua profesión, acatar os Estatutos do Colexio e actuando según o Regulamento de Normas Deontolóxicas de Actuación Profesional dos Hixienistas Dentais de Galicia.

 

Apertura de Centros e tarifas

Titulacións de Acceso

As normativas legais que dan acceso a profesión de Hixienista Dental son:

 


NORMATIVA RELACIONA

Go to Top
gl_ES