Observatorio de Publicidade.

 

Desde esta sección os Colegiados podrán denunciar a mala praxis ou enganos na publicidade que poidan afectar tanto ó sector Odontolóxico como as persoas que sexan enganadas por dita publicidade, co obxetivo de loitar contra a mercantilización da publicidade.

FORMULARIO DE DENUNCIA. OBSERVATORIO DE LA PUBLICIDADE.

NOTA: En cumprimento do previsto no RGPD (regulamento UE 2016/679), informámoslle que os datos que facilite mediante este formulario ó Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia (CPHDG), serán usados únicamente coa finalidade, de enviarlle documentación ou informarlle de outras accións que poidan interesarlle. Estos datos só serán cedidos a terccieras persoas, se así se acorda por ambas partes (persoa que emite a suxerencia e CPHDG).

Vostede ten dereito de obter confirmación sobre si no CPHDG estamos tratando os séus datos personais e por tanto ten dereito a acceder a eles, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. O responsable do tratamento de estos datos e o CPHDG, e na páxina de contacto inclúense os datos postais, teléfono e correo electrónico.

Go to Top
gl_ES