Reclamacións

 

Mediante a cumplimentación e envío do seguinte formulario tramitaranse exclusivamente as reclamacións referidas a actividade Colexial ou Profesional dos Colexiados. Esta queixa pode presentala o consumidor ou o usuario que contratara os servicios profesionais.

Para a resolución extraxudicial de conflictos tamén pode contactar coas seguintes entidades:

FORMULARIO PARA O ENVÍO DE RECLAMACIÓNS

NOTA: En cumprimento do previsto no RGPD (regulamento UE 2016/679), informámoslle que os datos que facilite mediante este formulario ó Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia (CPHDG), serán usados únicamente coa finalidade, de enviarlle documentación ou informarlle de outras accións que poidan interesarlle. Estos datos só serán cedidos a terccieras persoas, se así se acorda por ambas partes (persoa que emite a suxerencia e CPHDG).

Vostede ten dereito de obter confirmación sobre si no CPHDG estamos tratando os séus datos personais e por tanto ten dereito a acceder a eles, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. O responsable do tratamento de estos datos e o CPHDG, e na páxina de contacto inclúense os datos postais, teléfono e correo electrónico.

Go to Top
gl_ES